Elektropolisaj

Elektropolisaj (elektro parlatma) metalin yüzeyinden uygun çözelti ve elektrik akımı kullanılarak elektroliz yöntemi ile iyonların uzaklaştırıldığı bir işlemdir.

Burada amaç, mikropürüzlüğü en aza indirmek, kir ve mamül atıklarının parça yüzeyinde tutunmasını zorlaştırmak ve yüzeyin temizlenebilirliğini iyileştirmektir.

Elektropolisaj ile parlatma yapıldığı gibi aynı zamanda çapak alma, kaynak ve punta izi temizleme ve pasivasyon işlemi de yapılmış olmaktadır.

Bu proses ile parça yüzeyi bozulmaz ve aynı zamanda metalürjik açıdan temiz bir yüzey meydana gelmektedir.

Paslanmaz çeliklerde korozyon direnci öngörüldüğü gibi yüzde yüz sağlanmaktadır. Bu nedenle elektropolisaj, korozyon direnci ve temizlenebilirlik şartlarının özellikle yüksek olduğu endüstrilerde vazgeçilmez bir proses haline gelmiştir.